6: Bybevaring og business improvement district (BID)

6: Bybevaring og business improvement district (BID)

Byvandring tilrettelagt af Flensburg Stadt.
 

Grænselandets skiftende nationale tilhørsforhold kan aflæses i arkitekturen. Derfor er Flensburgs gamle bydel præget af såvel dansk som tysk bygningskultur. Siden 1970erne har Flensburg Stadt arbejdet på at bevare det unikke historiske bybillede. På udflugten oplever vi en perlerække af istandsatte bygninger og får fortællingen om, hvordan byen ved hjælp af såvel overordnet lovgivning samt kommunal planlægning søger at regulere og støtte projekter i bymidten.

På udflugten oplever vi: 

  • Den nordlige del af den gamle bydel, hvor man i 1970´erne påbegyndte arbejdet med at bevare byens historiske strukturer ved at udpege denne bydel til saneringsområde. Vi vil her besigtige nogle af de tidligst restaurerede købmandsgårde, hvor man bl.a. lod sig inspirere af de gennemførte saneringer i Haderslev.
  • Den centrale del af Flensburg, vi går langs byens hovedstrøg, som præges af de karakteristiske købmandsgårde, der i flere tilfælde stammer helt tilbage fra 1500-tallet. I løbet af rundvisningen ser vi eksempler på gennemførte restaureringsprojekter og får en fortælling om, hvilke resultater der er opnået ved hjælp af bygningsfredningslovgivningen, bevarende lokalplaner samt facaderegulativer. Desuden skal vi opleve den nye gågadebelægning, der er realiseret igennem tysk lovgivning om business improvement district (BID) fra 2007-2019. 
  • Den sydlige del af den gamle bydel, der for nylig er blevet udpeget til saneringsområde. Her hører vi om de aktuelle planer for området og besigtiger nogle af de gårde, der er skjult for offentligheden og truet af et tiltagende forfald.

Denne udflugt slutter i Flensburg, hvorfra der vil være busser til Rødekro Station, Skansen (parkering) og Sønderborg Lufthavn.