DigitalBy_Lys_Forside.png

Digital by

Den digitale by er en realitet. Allerede nu bruges de digitale redskaber i planlægningen – både til at få mere viden om, hvordan byer og landskaber rent faktisk bruges, og til at overvåge og styre f.eks. vand- og energiforbrug, trafik og serviceydelser. På denne side samler vi en række case, undersøgelser og ekspertinterviews fra ind- og udland. (I projektet: ”Sæt strøm på dit kvarter ” ser vi nærmere på, hvordan den digitale dialog kan forbedres på områdeniveau. Det projekt er er støttet af By, Bolig og Landdistriktsministeriet og Realdania. Du kan kende artiklerne på Strømlogoet) Har du forslag til relevante eksempler på den digitale by, er du velkommen til at skrive til os på webmaster@byplanlab.dk. Cases, undersøgelser, interviews

Hvordan skaber man byrum, hvor der er plads til alle? Som en del af den kommunale områdefornyelse på Østerbro har Odense kommune ved hjælp af GPS-tracking kortlagt en gruppe udsatte borgeres færden i byen. Det har skaffet viden om, hvor kommunen kan placere mobile hellesteder for misbrugere.

Hvordan får vi borgere, erhvervsliv og foreninger til at tage medansvar og hjælpe med at finde løsninger på samfundsudfordringer som arbejdsløshed, sygdomsforebyggelse og ældreservice? Det har Egedal Kommune forsøgt at finde svar på ved hjælp af den digitale crowd sourcing platform TAG DEL Egedal.stroem_logo.gif

Med nye smarte teknologier kan vi indsamle data som aldrig før. Men hvordan får man succes med at indsamle data, og kan man bruge disse redskaber til at gøre borgerinddragelse nemmere og hurtigere? NGO’en OpenPlans har i flere år arbejdet for at øge borgerdeltagelsen i byplanlægningen gennem smarte online software redskaber.stroem_logo.png

I studiebyen Boston bruger kommunen digitale medier til at skabe opbakning om byens klimaplan og få flere unge engageret i byens udvikling. I kampagnen Greenovate Boston benytter kommunen sig af mange forskellige dialogredskaber – både traditionelle møder og digitale medier. Sideløbende med kampagnen har kommunen udarbejdet en politik og handleplan for brugen af sociale medier, som har sikret den interne organisering og forankring af den digitale kampagne.

Kan computerspil nedbryde magtrelationer, tiltrække flere unge og udvikle det traditionelle borgermøde? Det mener de i Boston, hvor computerspillet Participatory Chinatown blev designet som del af Masterplanprocessen for Chinatown. Spillet vandt Games for Change Direct Impact Award

I Malmö har udviklingschef Christian Resebo igennem længere tid interesseret sig for, hvordan man kan bruge nye digitale værktøjer, til at inddrage en bredere og mere varieret skare og få dem i dialog om udviklingen af byen. I dag ved han, at det kræver benhård planlægning, markedsføring og et godt kendskab til sin målgruppe, at bruge digitale medier i inddragelsen.

Hvordan bruger danske byplanlæggere IT og apps i deres arbejde herunder borgerinddragelsen? Det satte Dansk Byplanlaboratorium og kommunikationsvirksomheden Operate sig for at undersøge i sensommeren 2014. Ovenfor finder du en præsentation af hele undersøgelsen og nedenfor findes en analyse af undersøgelsen.

Informationsteknologien udvikler sig nærmest eksplosivt i disse år. Smartphones, tablets og computere er blevet alle mandseje. Der udvikles og udbydes hele tiden nye programmer og apps, som udnytter teknologien på nye måder. Det giver, blandt meget andet, nye muligheder i forhold til byplanlægning og borgerinddragelse. Spørgsmålet er dog, hvorvidt informationsteknologien har fundet indpas i byplanlæggernes arbejde, og om det giver mening for dem?