C: DK2020 - Partnerskaber i klimaindsatsen

C: DK2020 - Partnerskaber i klimaindsatsen

Viden- og debatssession i partnerskab med DK2020

OBS: Session C er fyldt op med deltagere og kan derfor ikke længere vælges

Danmark vil reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. Målet er ambitiøst, og vi kender langt fra alle virkemidlerne til at nå det. Vi ved til gengæld, at alle sektorer skal bidrage, og at kommunerne er vigtige aktører i omstillingen til et klimaneutralt samfund. 

I DK2020 viser tyve danske kommuner klimalederskab ved at udarbejde og implementere klimaplaner, der lever op til Parisaftalen. Planerne tager fat i både klimaforebyggelse og klimatilpasning og skal vise vejen til klimaneutralitet og modstandsdygtighed senest i 2050.  

Vi har inviteret tre DK2020 kommuner til at fortælle om deres igangværende klimaarbejde med særligt fokus på partnerskaber, udfordringer og muligheder – og hvad det stiller af krav til den fysiske planlægning. Formålet er at lægge op til debat om, hvordan kommunerne, forsyningsselskaberne, virksomhederne, landbruget, borgerne m.fl. bidrager mest effektivt til, at vi når i mål. 

Oplæg ved

  • Direktør Peter Rathje, ProjectZero, Sønderborg 
  • Byg- og Planchef Pia Nielsen, Køge Kommune 
  • Klimachef Henrik Müller, Aarhus Kommune 
  • Mødeleder er programleder Anna Esbjørn, CONCITO 

DK2020 er et pilotprojekt igangsat af Realdania i samarbejde med C40 og CONCITO

DK2020