Program

Program

Byplanmødet 2020 udskydes, læs hele pressemeddelelsen her

Se - og download - programmet for Byplanmødet 2020 d. 1. og 2. oktober.

Hvordan håndterer planlægningen de udfordringer, som ikke kan klares af én institution alene? Byplanmødet stiller skarpt på partnerskaber – hvilke typer findes der og hvad er deres respektive styrker og svagheder? På Byplanmødet dyrker vi en række lokale eksempler som byledelse i Aabenraa og erhvervspartnerskaber i Sønderborg. Og vi får sat perspektiv på de danske forhold med et blik fra Flensborg og Nordtyskland: Hvordan løser nordtyskerne – der i øvrigt aldrig har haft strukturreform og kommunesammenlægning – planlægningsmæssige udfordringer, der ligner vores?

Torsdag den 1. oktober

Hent PDF-indbydelse
Hent programmet som PDF

10:00 Åbning og velkomst

  • Formand Jes Møller, Dansk Byplanlaboratorium og moderator, journalist Nynne Bjerre Christensen

10:15 Partnerskaber om byudvikling - hvem, hvad, hvor - og hvorfor?
Bykvaliteten kommer ikke af sig selv, men ved målrettet at forene - også modsatrettede - interesser og aktører om en fælles sag.

  • Arkitekt m.a.a. Mette Lis Andersen, Indehaver og direktør i konsulentfirmaet "Fru Andersen"

10:50 Pause og besøg på Mødestedets stande

11:40 Partnerskaber i grænseregionen
Hvad er den største fordel og fare ved at indgå i partnerskaber? Hvordan adskiller de mange forskellige private aktørers logik sig fra kommunernes logik? Hvem bestemmer egentlig – og hvem sikrer bykvaliteten i sidste ende? Hvad betyder kommunestørrelse for udviklingen af partnerskaber og hvilke væsentlige forskelle kan ses mellem de to lande? Interview og debat med de tre værtskommuner.

  • Borgmester Thomas Andresen (V), Aabenraa Kommune om byledelse af bymidtens aktører i Fremtidens Aabenraa 
  • Borgmester Erik Lauritzen (S), Sønderborg Kommune om kommunens partnerskabsprojekter med erhvervslivet, som fx Project Zero, Byens Havn og Nordals Ferieresort.
  • Byråd Stephan Kleinschmidt, Flensburg Stadt og viceborgmester (SL) i Sønderborg Kommune om nordtyske og Flensburg-perspektiver på partnerskaber.

12:30 Frokost

13:30 - 15:30 Mødestedet og 10 eftermiddagssessioner
Om partnerskaber om byudvikling, bymidter, klimaindsatser, boligområder, landsbyer, destinationsudvikling, biodiversitet og fondsdonationer.

18.30 - 22.00 Aftenarrangement
 

Fredag den 2. oktober

08:30 Byplanprisen overrækkes

09:00 Dansk-tysk - fortid, nutid og fremtid
Hvad kan vi lære af historien - hvor står vi i dag og hvad vil fremtiden mon bringe? Et causeri om 100-året for genforeningen.

10:00 14 udflugter i grænselandet

15:00 Byplanmødet afsluttes i Aabenraa, Flensborg og Sønderborg

15:30 Tak for i år!

Vi saje mojn når vi komme o mojn nå vi gæ!