5: Landskaber med power

5: Landskaber med power

Bustur tilrettelagt af Aabenraa, Sønderborg og Tønder Kommuner.

Den grønne omstilling øger presset på det åbne land: vidtstrakte solcelleparker, højere og større vindmøller, PtX, store datacentre og biogasanlæg. Er monumentale energilandskaber partout skæmmende, eller kan vi tilpasse dem i landskabet? Kan vi tolerere dem og måske se dem som smukke, fordi de vidner om ansvarlighed over for klimaet? I grænselandet kan vi se, hvordan forskellig planlægning giver forskellige landskaber nord og syd for grænsen. Vi får en fornemmelse af de stor-skala anlæg, der banker på ude i det åbne land - biogasanlæg, datacentre, større vindmøller og solcelleanlæg og PtX. Vi får også lejlighed til at få input til, hvordan kommunerne faciliterer fordelingen af de store summer af VE-midler som sol- og vindenergianlæg generer.

På udflugten oplever vi: 

  • Glansager Energy Valley, som kombinerer fjernvarme, biogas og solcellepark. Her får vi et kort oplæg om, hvad Project Zero betyder for omstillingen i området. 
  • Vi sætter kursen mod landsbyen Sæd (køreturen tager 1 time 15 min), og undervejs hører vi oplæg om strategisk energiplanlægning og blandt andet kommunale roller for at fremme udnyttelse af overskudsvarme og PtX-anlæg.  
  • I Sæd, der er nabo til et vindmølleområde, møder vi Sæd Lokalråd til en snak om naboskabet til energianlæggene og deres partnerskab med Tønder Kommune i forbindelse med vindmølleudbygningen.
  • Vi passerer den dansk tyske grænse (husk pas) ved Sofiedal Grænseovergang og gør stop ved Ellhöft, hvor vi oplever store tyske vindmøller og landbrugslandskaber. På tilbagevejen passerer vi et tekniske landskab med solcellesite på 330 ha, transformatorstation, nye og gamle elmaster samt planlagt datacenter og påtænkt PtX.
     

Denne udflugt slutter i Aabenraa, hvorfra der vil være busser til Rødekro Station, Skansen (parkering) og Sønderborg Lufthavn.