Langsomme penge kan skabe byudvikling!

Langsomme penge kan skabe byudvikling!

Når business og byudvikling skal følges ad, så kræver det visioner og at private og offentlige aktører taler sammen på nye måder. Og så hjælper det med langsomme penge

”Samtale fremmer forståelsen” kunne opsummere hovedbudskabet fra konferencen ”Business og bysamarbejder”, der d. 18, juni samlede 100 deltagere fra en bred kreds af aktører med interesser i byudvikling. Mange bymidter er udfordrede af storcentre, aflastningscentre og nethandel, og skal der skabes byliv, så skal der tages utraditionelle metoder i anvendelse. Her er bysamarbejder, erhvervssamarbejder og innovationsdistrikter nogle af virkemidlerne.

- Samarbejder i formelle rammer kan skabe resultater, det ser vi mange eksempler på i udlandet. Målet er at skabe attraktive byer, hvor vi løfter mange hensyn, fra virksomhedernes rammevilkår og til at forfølge FNs 17 verdensmål, sagde by- og miljødirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune og formand for Netværk om privat-offentlige bysamarbejder, der havde inviteret til konferencen.

Langsomme penge

Med 230 mia. på kontoen talte projektudviklingsdirektør Mia Manghezi, Pensiondanmark, med en vis vægt om selskabets interesser i byudvikling.

- Vi har interesser i, at byerne er attraktive på den lange bane, og derfor er godt samarbejde, tværfaglighed og fokus på slutbrugeren helt essentielt. Prisen er afgørende for om folk flytter ind, men det sociale er afgørende for om man bliver boende, sagde Mia Manghezi.

Selskabet, som har ”langsomme penge”, går altså ikke kun efter et afkast på den korte bane, men sigter også efter Verdensmålene og efterspørger alt fra bæredygtige materialer til blandende boligformer og kvalitet i bred forstand.

Samarbejde med nyt perspektiv

Man kunne påstå, at dialog og samarbejde i kommunerne ikke er en ny ting, men én pointe med bysamarbejderne er at flytte fokus fra den traditionelle form og de traditionelle roller, hvor karikaturen på en handelsstandsforening kræver noget af en fodslæbende kommune.  

Det er vigtigt, at det er et samarbejde og alle parter leverer.

Dagens svenske oplægsholder, Marianne Lind, Linköping Kommune, og aktiv i foreningen Svenska Stadskärnor, fortalte, hvad der skal til: - Man sidder i vores styregruppe for at skabe værdi for Linkøbing, ikke for dig selv, for et parti eller for en virksomhed. Det handler om Linkøbing, lød budskabet fra Marianne Lind.

Se filmen fra konferencen her


Her kan du finde dagens præsentationer:
Velkomst
v. Maj Green, By- og miljødirektør i Gladsaxe Kommune og formand for netværk om privat-offentlige bysamarbejder

Med byliv på bundlinjen 
v. Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark 

Svenska Stadskärnor BID-modell
v. Marianne Lind, näringslivsutvecklare i Linköping, og aktiv i Svenska Stadskärnor

Esbjerg Bymidtesamarbejde
v. Per Andersen, direktør og formand for Esbjerg Byforum 

Tværfagligt samarbejde som vækstfaktor
v. Michael Duncan, selvstændig konsulent og næstformand i Business Slagelse 

BID i Vejle Kommune
v. Mikkel Niess, BID facilitator BID-Danmark og tidligere varehuschef i Føtex Vejle

’Vi er dem vi kender’ – et innovationsdistrikt i Danmark
v. Carolina Benjaminsen, administrerende direktør for Ørestads Innovations City Copenhagen (ØICC) 

 

 

Læs mere om netværket