Karsten Biering Nielsen

Portræt af Karsten Biering Nielsen

Karsten Biering Nielsen

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2019 - 2023

Født 1968

Uddannet:
Cand cecon fra SDU og KU, 1996

Ansvarsområder:
Har som chef for afdelingen
PARC - Planlægning, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion ansvar for lokalplanlægning, almene boliger, drift og udvikling af affaldsområdet, analyse- og data, håndtering og genanvendelse af forurenet jord (KMC) samt Klimaplan 2025.

Baggrund:

  • Diplomat i Udenrigsministeriet med udeposter i Prag og Beijing, 1996-2009
  • Kontorchef i Miljøstyrelsen med ansvar for Erhverv, 2009-2012
  • Vicedirektør/udviklingsdirektør i NaturErhvervstyrelsen, 2012-2014
  • Diplomat ved EU-delegationen i Tel Aviv, 2015-2017

Yndlingssted:
På vandet for sejl

 

Se hele bestyrelsen

 

Jes Møller (Formand)

Konsulent i byudvikling og bestyrelsesarbejde

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021

Marie Stender (Næstformand)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2021

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Født 197X

Valgt af repræsentantskabet i
2018 - 2022

Hans-Bo Hyldig

Direktør,
FB gruppen

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021.

Karoline Amalie Steen

Kontorchef

Kommunernes Landsforening
Udpeget af KL i 2021 - 2025.

Karsten Biering Nielsen

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2019 - 2023

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt, Vejle Kommune

Født 1968

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Lise Aaen Kobberholm

Vicedirektør,
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen

Udpeget af Boligministeriet
2020 - 2024

Mats Olsson

Arkitekt, Uafhængig rådgiver
Urban Development Strategies.

Valgt af bestyrelsen
2018 - 2022

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2019 - 2023