Karsten Biering Nielsen (næstforperson)

Karsten Biering Nielsen (næstforperson)

Karsten Biering Nielsen (næstforperson)

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2023 - 2027

Født 1968

Uddannet:
Cand cecon fra SDU og KU, 1996

Ansvarsområder:
Har som chef for afdelingen Klima og Byudvikling ansvar for lokalplanlægning, almene boliger, drift og udvikling af affaldsområdet, analyser, håndtering og genanvendelse af forurenet jord (KMC) samt klimaindsatser, herunder Klimaplan 2025 og arbejdet med den kommende klimaplan 2035. 

Baggrund:

  • Diplomat i Udenrigsministeriet med udeposter i Prag og Beijing, 1996-2009
  • Kontorchef i Miljøstyrelsen med ansvar for Erhverv, 2009-2012
  • Vicedirektør/udviklingsdirektør i NaturErhvervstyrelsen, 2012-2014
  • Diplomat ved EU-delegationen i Tel Aviv, 2015-2017

Yndlingssted:
På vandet for sejl.

 

Se hele bestyrelsen

 

Lisbet Wolters (forperson)

Stadsarkitekt og Klimachef i Vejle Kommune

Valgt af repræsentantskabet i 2018
Næstforperson fra 2019-2022
Forperson fra 2022 - 2026

Marie Stender (næstforperson)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2025

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2026

Anna Esbjørn

Programchef, Fremtidens byer
CONCITO - Danmarks grønne tænketank

Valgt af repræsentantskabet
2022 -2026

 

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Valgt af repræsentantskabet i
2018 - 2026

Hans-Bo Hyldig

Direktør,
FB gruppen

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2025

Karsten Biering Nielsen (næstforperson)

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2023 - 2027

Rasmus Cassøe

Partner og byplanlægger i byplantegnestuen Grandville.

Valgt af bestyrelsen 2022-2026

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2023 - 2027