Tommy Tvedergaard Madsen

Portræt af Tommy Tvedegaard Madsen

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2019 - 2023

Født 1969

Uddannelse:
Cand. Merc. i organisation og strategi,
Aalborg Universitet, 1995

Baggrund:
Hos Region Nordjylland er jeg tovholder på den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) og arbejder bl.a. med inddragelse af samarbejdspartnere og borgermøder.
Desuden arbejder jeg med infrastruktur og mobilitet, herunder ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet”, som Regionen og kommunerne i Nordjylland udarbejder sammen.
Jeg har tidligere arbejdet med erhvervsudvikling og EU-programmer i Nordjyllands Amt og var bl.a. med til at udarbejde Amtets sidste Regionplan i 2005.

Yndlingssted:
Jeg holder meget af at køre ind mod min barndomsby Frederikshavn fra syd. Foran mig byen og havnen, på venstre hånd den høje kystskrænt og på højre hånd Kattegat.

 

Se hele bestyrelsen

Jes Møller (Formand)

Konsulent i byudvikling og bestyrelsesarbejde

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021

Marie Stender (Næstformand)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2021

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Født 197X

Valgt af repræsentantskabet i
2018 - 2022

Hans-Bo Hyldig

Direktør,
FB gruppen

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021.

Karoline Amalie Steen

Kontorchef

Kommunernes Landsforening
Udpeget af KL i 2021 - 2025.

Karsten Biering Nielsen

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2019 - 2023

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt, Vejle Kommune

Født 1968

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Lise Aaen Kobberholm

Vicedirektør,
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen

Udpeget af Boligministeriet
2020 - 2024

Mats Olsson

Arkitekt, Uafhængig rådgiver
Urban Development Strategies.

Valgt af bestyrelsen
2018 - 2022

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2019 - 2023