Lisbet Wolters (forperson)

Lisbeth Wolters juni 2022

Lisbet Wolters (forperson)

Stadsarkitekt og Klimachef i Vejle Kommune

Valgt af repræsentantskabet i 2018
Næstforperson fra 2019-2022
Forperson fra 2022 - 2026

Født 1968

Uddannelse
Arkitekt Cand. Arch fra Arkitektskolen i Århus, afdeling D - bybygning 1992-1997

Baggrund
Lisbet arbejder som stadsarkitekt i Vejle kommune med ansvaret for Vejles arkitektur, byrum og landskabsrum. Hun er områdechef for afdelingerne der arbejder med natur og udeliv, vand, byudvikling og arkitektur. Hun står i spidsen for at udfolde Vejle kommunes arkitekturpolitik gennem dialog med politikere, bygherrer og borgere og driver i den forbindelse Vejle kommunes bylaboratorie, hvor byudviklingsprojekter, visioner og planer formidles og drøftes. Desuden er Lisbet chef for Økolariet der med mere end 80.000 gæster om året, formidler og udstiller bæredygtighed i et oplevelses- og videnscenter for børn og voksne borgere. 

Lisbet var tidligere arkitekt og tegnestueleder hos Årstiderne arkitekter fra 1999 - 2015. Her arbejdede hun med projektudvikling, strategisk udvikling, salg og arkitektur på Årstiderne Arkitekters tegnestue i Herning. Senest var hun leder af tegnestuens segment for almene boliger og var kundechef for almene boligorganisationer og offentlige bygherrer der byggede efter almenboligloven. 

Tillidshverv
Medlem af det særlige Bygningssyn 2019 - 2023.
Bygningssynet er rådgiver for kulturministeren i bygningsfredning og bevaringsspørgsmål.

Medlem af nomineringsudvalget for Renoverprisen 2021 - 
Renoverprisen er stiftet af Realdania og Grundejernes investeringsfond med henblik på at anerkende Danmarks bedste renoveringsprojekter.

Yndlingssteder
Jeg har en stor passion for det sanselige i arkitekturen - så mit yndlingssted kan findes mange steder. I drivhusets fugtige og frodige varme. I et rart byrum under nyudsprungne træer hvor forårssolen flimrer gennem bladene. I et smukt byggeri foran en præcist indrammet udsigt. 
I øvrigt er jeg er altid nysgerrigt på opdagelse efter nye yndlingssteder og rejser gerne ud for at opleve arkitektur, byer og landskaber.

Lisbet Wolters (forperson)

Stadsarkitekt og Klimachef i Vejle Kommune

Valgt af repræsentantskabet i 2018
Næstforperson fra 2019-2022
Forperson fra 2022 - 2026

Marie Stender (næstforperson)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2025

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2026

Anna Esbjørn

Programchef, Fremtidens byer
CONCITO - Danmarks grønne tænketank

Valgt af repræsentantskabet
2022 -2026

 

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Valgt af repræsentantskabet i
2018 - 2026

Hans-Bo Hyldig

Direktør,
FB gruppen

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2025

Karsten Biering Nielsen (næstforperson)

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2023 - 2027

Rasmus Cassøe

Partner og byplanlægger i byplantegnestuen Grandville.

Valgt af bestyrelsen 2022-2026

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2023 - 2027