Resiliens på dansk?

Resiliens på dansk?

Leder fra Byplan Nyt 1, 2016

I en artikel her i bladet citerer professor Walter Unterrainer et japansk ordsprog: ”Fall seven times, stand up eight”. Det er nok ikke tilfældigt, at det stammer fra et land, hvor jordskælv er en del af dagligdagen. Men katastrofer og kriser dukker også op her hos os, og vi skal blive bedre til at handle, når det uventede opstår. Resiliens handler om et systems evne til at komme sig efter en forstyrrelse eller et sammenbrud.

Mange danske byer arbejder seriøst med begrebet. Vejle er fx en af ’100 resilient cities’, som Rockefeller Foundation støtter. De arbejder med klima og oversvømmelse, social resiliens, smart by og samskabelse. Men er det gammel vin på nye flasker, eller symboliserer det nye tider for vores byer og vores planbegreber? Jeg hælder mest til det sidste. Der er behov for et nyt begreb, der er mere dynamisk og fleksibelt end bæredygtighedsbegrebet. Men måske skal vi kalde det noget andet? Hvad med ukuelighed, robusthed, elasticitet eller modstandskraft?

"Byernes evne til at håndtere kriser er afhængig af, hvem der bor i dem

Byer består af boliger og her står vi med et akut resiliensproblem. Hjemløsheden stiger, og det nye kontanthjælpsloft presser flere familier ud af deres hjem. Samtidig banker flygtninge på døren. Hvis vi virkelig skal skabe resiliente byer, så skal vi udnytte alle de tomme bygninger, og bygge rigtig mange billige boliger i en fart.

Derfor kan jeg ikke forstå, at regeringen vil afskaffe reglen om, at man kan planlægge for blandede boligområder. Hvis det kun er markedet, der styrer boligpolitikken, vil vi få opsplittede og sårbare byer. Jeg er overbevist om, at en blandet by vil være bedre til at tackle kriser end en by, hvor man ikke kender sin nabo. Professor Walter Unterrainer fortalte, at de områder i New Orleans, der tacklede oversvømmelserne i 2005 bedst, faktisk var der, hvor der var et godt naboskab. Vi skal huske, at byernes evne til at håndtere kriser er afhængig af, hvem der bor i dem. For vi skal vi være i stand til at rejse os sammen – også den 8. gang.

Ellen Højgaard Jensen,

Direktør for Dansk Byplanlaboratorium