Mindre byer, der skrumper

MIndre byer der skrumper

Mindre byer, der skrumper

– evaluering og netværk

Fakta

Fokus: Evaluering af de to projekter gennem et seminarforløb, hvor planlæggere fra ca. 10 kommuner mødes og sparrer på fælles udfordringer.
Projektperiode:2015-2020
Budget: 0.49 mio. kr.
Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet har muliggjort projektet.
Kontaktpersoner: direktør Ellen Højgaard Jensen og projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium

Langs strækningen mellem Hjørring og Løkken vil man trække det omgivende landskab ind til vejen og skabe mere natur og nye oplevelser i de små vejkantsbyer. På Mors er der skabt en ny arbejdsdeling mellem syv landsbyer. Begge dele er et svar på, hvordan man udvikler de små byer i landdistrikter, som oplever faldende befolkningstal.

Dansk Byplanlaboratorium følger de to projekter og evaluerer indsatsen over de næste fire år. Baggrunden for projektet er at mange landsbyer i dag har et faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. For at skabe liv og nye muligheder i mindre byer afsatte det tidligere ministerium for By, Bolig og Landdistrikter derfor i 2014 30 mio. kroner af byfornyelsesmidlerne til en ny pulje til forsøg med bl.a. i nytænkende byfornyelsesforsøg i de udfordrede, mindre byer. Hjørring og Morsø kommuner opnåede støtte til deres projekter, der på hver sin måde afprøver redskaber og løsninger til at skrumpe mindre byer.

Herunder kan du læse de to første artikler i en serie, der følger og evaluerer projekterne.

Projekt Løkkensvej – Lev godt, lad det gro
Projekt Strategisk tilpasning i ’Landsbyen de syv sogne’ på Mors

Læs artiklen "Fra Landsbyer til Landskabsbyer" fra Byplan Nyt 2018-4