Det handler om byer

Det handler om byer

Leder, Byplan Nyt 1, 2020

Danskerne er et handelsfolk, der ofte sætter lighedstegn mellem butikker og byliv. Og det gælder på alle skalaer. Vi mødes i provinsby-ernes bykerner og slås for at holde liv i de butikker der er tilbage, vi omlægger forstadens butikscentre og vi går sammen for at opkøbe de lokale købmandsbutikker i landsbyerne. Borgere organiserer sig i disse år omkring deres butikker. I bladet her kan du læse om aktive borgere i så forskellige kommuner som Morsø, Thisted, Skive og Lyngby- Taarbæk. Men samtidig med, at de mest aktive borgere organiserer sig omkring emnet, og samtidig med, at der er stor politisk bevågenhed, så handler de danske forbrugere i stigende grad på nettet og i de store aflastningscentre udenfor bykernerne. I sidste ende handler det jo om forbrugeradfærd.

... det er en tværministeriel opgave at skabe de bedste rammer for byerne."

Ikke overraskende er min pointe, at planlægningen alligevel kan spille en central rolle. Kommunerne kan udlægge rammer, der enten favoriserer de små eller store butikker – aflastningscentrene ved motorvejsudfletningerne eller butikkerne i provinsbyernes bymidter. Og de kan støtte udviklingen ved f.eks. at indgå privat-offentlige partnerskaber. Der findes en håndfuld rigtig gode eksempler i Danmark.

Man kan ikke vende udviklingen og få de gode gamle dage tilbage. Detailhandelsstrukturen har ændret sig, men med en strategisk planlægning og en aktiv bypolitik kan bymidterne styrkes. Selv med de bedste intentioner vil der komme flere tomme butikker, så man skal styrke handelslivet samtidig med, at man planlægger for at bruge nogle af arealerne til andre gode formål. Nogle byer skal have flere boliger, nogle skal have flere grønne områder, nogle byer kan styrke fællesskaber og kulturliv. Og nogle byer kan bruge deres kystsikring som løftestang, som det så smukt beskrives her i bladet. Og allerbedst er det, hvis der skabes synergi mellem de forskellige tiltag. Det er det, planlægning handler om.

En af pointerne i Byplanlaboratoriets høringssvar til evaluering af planloven er, at det er en tværministeriel opgave at skabe rammer for byerne. Den kan passende løftes med afsæt i erhvervsministerens annoncerede initiativ: Partnerskaber for levende Bymidter.

Lad os få samlet alle gode kræfter omkring den store udfordring, det er at omstille vores byer til fremtidens detailhandelsstruktur – og lad os så få en planlov, der i det mindste ikke spænder ben for de gode intentioner.

 

Ellen Højgaard Jensen
direktør for Dansk Byplanlaboratorium