2015

2015

Vinder af Byplanprisen 2015

Hjørring Kommune vandt Byplanprisen 2015 for en plan- og udviklingsstrategi, der går nye veje.

Plan- og Udviklingsstrategi med klare udmeldinger
Hjørring Kommune oplever nedgang i befolkningstallet og tilflytning til byerne. Det kræver tilpasning og prioritering. Hjørrings Plan- og Udviklingsstrategi arbejder derfor med omstilling indenfor 5 områder, nemlig bosætning, erhverv og jobskabelse, unge og uddannelse, sundhedsfremme og sidst men ikke mindst byernes roller og funktioner.
Kommunen melder klart ud, at der skal investeres i de områder, hvor der er potentiale for vækst og udvikling, og at der skal tilpasses i de områder, hvor udviklingen er gået i stå. Det kan skabe nye kvaliteter begge steder.

Strategiske investeringer
Hjørring og områdebyerne ses som vækstgeneratorer, så der skal investeres og udarbejdes helhedsplaner for disse bysamfund. Med indvielsen af teateroplevelseshuset i 2016 får kommunen et nyt kulturelt fyrtårn, og i planperioden skal der bl.a. etableres et ungdomshus og et nyt sundhedscenter.

Løkkensvej – et eksempel
Der er landsbyer i balance, og de vil blive støttet i deres udvikling. Men der skal også planlægges for de områder, hvor der er affolkning. Aktuelt arbejder kommunen med forskønnelse af 7 vejkantsbyer langs Løkkensvej. Her vil man sikre en langsigtet og bæredygtig omdannelse ved at nedrive og skabe nye grønne zoner og forbindelser til den rige natur. Planen strækker sig over 20 år og vil langsomt give øget bokvalitet. Projektet er det første af sin art og tager fat i en af de væsentligste udfordringer i landets yderområder.

Se hele Hjørrings Plan- og Udviklingsstrategi 2015

Grafik
Plan og udviklingsstrategi Plus15
Hjørring Kommune illustration
Befolkningsudvikling
Tilpasningsmodel

Fotos
Løkken
Hjørring
Hirtshals

Se de tre nominerede til Byplanprisen 2015

Kontakt Ellen Højgaard Jensen for yderligere oplysninger