K. Mellem myndighed og boligmarked

K. Mellem myndighed og boligmarked

Debat om politisk lederskab, planlægningsredskaber og kvalitet i boligbyggeri tilrettelagt i partnerskab med Akademisk Arkitektforening

Den nordiske planlægningstradition med en stærk kommunal myndighed og forvalter af almenvellet – er den ved at blive sat over styr i mødet med markedskræfterne på boligmarkedet? Vi tager temperaturen på dagens gode boligbyggeri og diskuterer i hvor høj grad kommunerne gør brug af deres muligheder som myndighed: er redskaberne up to date?

Skal kommunerne være skarpere på hvordan vi i fællesskab ønsker at udvikle boliger og den by, der kommer ud af det? Hvilken rolle spille det stærke politiske lederskab – og opnår vi alle sammen det gode resultat: en god bolig i en god bebyggelse – i den gode by?

  • Rådmand Hans Henrik Henriksen(S) Aalborg Kommune
  • Plan- og byggechef Trine Ribergaard Skammelsen, Silkeborg Kommune og tidligere indehaver og direktør af byplantegnestue og afdelingschef i rådgivervirksomhed.
  • Direktør Hans-Bo Hyldig, indehaver af det københavnske developerfirma FB-Gruppen A/S og bestyrelsesmedlem i Dansk Byplanlaboratorium
  • Mødeleder direktør Lars Autrup, Akademisk Arkitektforening

Session K foregår torsdag d. 3. oktober kl. 13:45 - 15:45 på Køge Skitsesamling, Nørregade 29, 4600 Køge. Der kører bus fra Hotel Comwell til Kulturtorvet i Køge Bymidte, hvorfra der er 7 minutters gang til RIBhouse, hvor der spises frokost kl. 13:00-13:40.