13. Stevns – bosætning 360 grader rundt

13. Stevns – bosætning 360 grader rundt

Bustur arrangeret i samarbejde med Stevns Kommune 

Foto: Sommerfest i energilandsbyen Holtug. Venligst udlånt af Stevns Kommune

Med en placering som nabo til en stærk driver gør landkommunen Stevns sig klar til at hapse en del af kagen. Kommunen oplever befolkningsvækst og har nedsat et § 17, stk. 4-udvalg med fokus på bosætning. På denne udflugt besøger vi Stevns Kommunes landsbyer, hvor kommunen høster frugterne af et langvarigt kommunalt engagement. Vi bliver klogere på indsatsen og hører samtidigt om kommunens udfordringer med at få mere variation i boligudbuddet – der er masser af parcelhuse, men ikke mange mindre boliger til ældre eller fraskilte med børn… 

På udflugten oplever vi:  

  • Eksempler på grøn omstilling i landsbyen Holtug, som kommunen har udpeget til energilandsby, hvilket skaber et stort engagement lokalt. Læs mere om Holtug her.
  • Store Heddinge, den tidligere en handelsby, men butikker forsvinder. Stevns Erhvervsråd fortæller sammen med handelsstandsforeningen om udfordringerne for handelsbyen. 
  • Frokost på Stevns Klint som er Unesco Verdensarv og en driver for turisme. Hør blandt andet om det kommende besøgscenter og helhedsplanen for klinten. Læs mere om Kalklandet her
  • Udvikling i Strøby Egede – kommunes mest populære by for bosætning. En større del af området står for at blive konverteret fra sommerhusområde til byzone, men den lavtliggende kyst giver klimaudfordringer og infrastrukturen er presset. Hør om den nye udviklingsplan for hele byen, og lokalplanen for sommerhusområdets overførelse, samt de problematikker der opstår, når en lille by pludselig vokser sig stor.