4. Detailhandel, service og kultur – fælles veje til levende bymidter

4. Detailhandel, service og kultur – fælles veje til levende bymidter

Bustur og byvandring tilrettelagt i samarbejde med Køge Kommune og Køge Kyst P/S 

Foto: Strædet i Køge. Venligst udlånt af Køge Kommune

Oplev Køge kommunes by- og butiksstruktur ”live”- fra den lettere trængte stationsby til den levende bymidte i købstaden. Hvad skal der til for at skabe velfungerende bymidter? Detailhandelsplanlægning er en disciplin med et væld af interesserer og aktører. Med Rådhusstrædet har Køge Handelsliv lykkedes med at tiltrække nye butikker, uden at gå centervejen, som kan være svært at realisere i den klassiske købstad med gamle, små matrikler. Området er koblet på den eksisterende bymidte og skalaen tilpasset de historiske bygninger.

På udflugten oplever vi:  

  • Stationsbyen Borup med en bystørrelse, der giver visse udfordringer for at opretholde et velfungerende butiksudbud. 
  • Ølby-centret med et fint mix af butikker og offentlige institutioner.
  • Den klassiske Køge gågade og Køge Torv med mange mindre butikker og det nye Strædet i Køge, som er et realiseret, stationsnært detailhandels-, erhvervs- og boligområde. Ser vi her en ny form for centerplanlægning? Læs mere om Strædet her.
  • Undervejs er der indlagt en debat med centrale aktører i udviklingen af bymidten om samspillet mellem ny og gammel bymidte.