5. Erhvervsbyen Køge

5. Erhvervsbyen Køge

Sejltur, bustur og byvandring arrangeret i samarbejde med Køge Kommune.

Med sin placering ved porten til hovedstaden og direkte ved motorvejen, den nye højhastighedsbane og Køges nye erhvervshavn, er Køge Kommune et attraktivt lokaliseringsvalg for mange typer virksomheder. Kommunen understøtter udviklingen gennem strategiske opkøb af arealer til by- og erhvervsudvikling, og gennem indvinding af store vandarealer i Køge Bugt, hvor der skabes plads til nye virksomheder.

Køge skal også fremover være en kommune med en stærk erhvervsprofil, og havnen skal fortsat være et sted med plads til kraner og rigtige skibe. Udviklingen af Køge Erhvervshavn sker derfor i tæt samspil med byudviklingsprojektet Køge Kyst, så byomdannelse til boliger, detailhandel og andre byfunktioner går hånd i hånd med store havneudvidelser til havne- og industriformål. Tilsvarende udvikles bydelen Køge Nord i tæt samspil med Skandinavisk Transport Center (STC), som er et af Danmarks største logistikcentre.

På udflugten oplever vi:

  • Sdr. Havn, hvor vi fokuserer på afvikling og relokalisering af virksomheder, der efterlader nye muligheder for by- og boligudvikling. Her hører vi om, hvordan forurenede grunde kan håndteres til nybyggeri.
  • Sejlads med Marinehjemmeværnets patruljeskib Kureren i Køge Havn, hvor vi ser og hører om det ambitiøse projekt for udvidelse af erhvervshavnen og byomdannelse til boliger. Læs evt mere her
  • Besøg hos olie- og asfaltvirksomheden, Nynas, som er blevet relokaliseret i Erhvervshavnen som følge af byomdannelsen Sdr. Havn.
  • Besøg hos PostNord, som i Skandinavisk Transport Center har etableret landets største højteknologiske pakketerminal til håndtering af nethandel. Læs evt mere her