D: Plan22+ – klima og fysisk planlægning

CPH village

D: Plan22+ – klima og fysisk planlægning

Overtegnet

Spørgetime om Plan22+ med parterne bag initiativet

Realdania har sammen med Bolig- og Planstyrelsen i februar lanceret et nyt partnerskab, som skal understøtte kommunernes konkrete arbejde med at indarbejde klima i de kommende plangrundlag: planstrategier, kommuneplaner og lokalplaner.

Det er partnerskabets ambition, at Plan22+ indsatsen skal styrke den klimaorienterede planlægning i både byer og landområder. Når klimahensynet skal fremmes, skal det koordineres og gå hånd i hånd med alle de andre hensyn, som den helhedsorienterede planlægning skal varetage. Det gælder f.eks. hensynet til udviklingen af levende og attraktive bymidter, bevarelsen af kulturarv, natur og mobilitet. Indsatsen skal vise, hvordan planlægningen både kan bidrage til den grønne omstilling og samtidig sikre muligheden for at kunne udvikle velfungerende byer og landområder med høj livskvalitet. 

Plan22+ skal generere og formidle ny viden samt udvikle redskaber i samarbejde med kommunerne. Kommunerne bliver inviteret til at deltage med pilotprojekter, som kan vise vejen for, hvordan klimahensyn konkret indarbejdes i plandokumenterne. 

Kom og hør mere om tankerne bag partnerskabet, spørg ind og kom med ønsker til det kommende arbejde.

Oplægsholdere:

•    Astrid Bruus Thomsen, programchef Realdania
•    Sara Aasted Paarup, kontorchef Bolig- og Planstyrelsen
•    Britt Vorgod Pedersen, sekretariatschef Plan22+

Moderator: Nynne Bjerre Christensen, journalist og moderator

Viden- og debatsession i partnerskab med DK2020 og Sønderborg Kommune

Videnssession om planlægningens roller og redskaber

Inspiration om trygge byrum og kriminalpræventiv planlægning

Spørgetime om Plan22+ med parterne bag initiativet

Inspiration og debat. Af Arkitekt-foreningen og Sønderborg Kommune

Danish and German experiences in regional development (foregår på engelsk)

Paneldebat udviklet i partnerskab med Landsbyggefonden

Lær af praksis. Cases og erfaringsudveksling

Inspirations- og debatsession

 

Debat- og inspiration om store, forpligtende samarbejder i det åbne land