J: Jagten på store partnerskaber

J: Jagten på store partnerskaber

Overtegnet

Debat- og inspiration om store, forpligtende samarbejder i det åbne land

Når store projekter – klima, energi, natur, fødevareproduktion, vand m.m. – i det åbne land skal igangsættes og implementeres, er det puslespil i både 3D og flere lag, der skal lægges. Brikker med fysiske og økonomiske planer for ændrede og multifunktionelle arealanvendelser, matrikelgrænser, aftaler og drift skal skabes og passe sammen. Hvordan gør man det? Ja, det kræver ofte, at der bliver etableret deciderede, forpligtende partnerskaber mellem flere involverede parter. Myndigheder, lodsejere, fonde, forsyningsselskaber, private virksomheder, interesseorganisationer og forskellige borgergrupper skal finde sammen og i fællesskab drive projekterne frem mod realisering.  

På sessionen tager vi afsæt i ’Naturprojekt Holmehave’. Repræsentanter fra partnerskabet bag projektet gør sig netop nu rigtig gode og vigtige erfaringer med at drive et stort landskabsprojekt med mange aktører. Vi undersøger, hvad der skal til både i Assens og mere generelt for at få det til at lykkes.

Få svar på nogle af de helt centrale spørgsmål:

  • Hvordan kickstarter man en proces for store partnerskaber i det åbne land?
  • Hvilke muligheder findes i lovgivningen i dag?
  • Hvem skal drive processerne?
  • Hvordan ser den multifunktionelle arealanvendelse ud i praksis?
  • Hvordan finansieres projekterne?
  • Hvilke forandringer er vi med til at skabe i vores landskaber… hvor stor en effekt har projekterne?


Moderatorer, oplægsholdere:

Emilie Sonne Uhlott, projektleder og rådgiver, Urland
Søren Steen Andersen, borgmester, Assens Kommune
Jannik Seslef, projektleder, Assens Kommune
Troels Kærgaard Bjerre, projektchef, Vandcenter Syd

Viden- og debatsession i partnerskab med DK2020 og Sønderborg Kommune

Videnssession om planlægningens roller og redskaber

Inspiration om trygge byrum og kriminalpræventiv planlægning

Spørgetime om Plan22+ med parterne bag initiativet

Inspiration og debat. Af Arkitekt-foreningen og Sønderborg Kommune

Danish and German experiences in regional development (foregår på engelsk)

Paneldebat udviklet i partnerskab med Landsbyggefonden

Lær af praksis. Cases og erfaringsudveksling

Inspirations- og debatsession

 

Debat- og inspiration om store, forpligtende samarbejder i det åbne land