H: Nye partnerskabsmodeller i Danmark

H: Nye partnerskabsmodeller i Danmark

Overtegnet

Lær af praksis. Cases og erfaringsudveksling

Rundt omkring i landet skyder en ny generation af partnerskaber om byudvikling op. Partnerskaberne har den fordel, at der kan tænkes langsigtet og visionært, men hvad er driverne, og hvordan kan både kommunerne og de private partnere sikre værdiskabelsen?
På denne session får du et overblik over, hvad der rør sig lige nu. Jes Møller, der tidligere har været projektdirektør i Køge Kyst, følger udviklingen tæt og deler ud af sin viden fra interviews med byudviklingsselskaber og partnerskaber i hele landet. Han vil gå i dialog med en investor og en kommune om fordele og ulemper ved de forskellige modeller og inddrage deltagerne i drøftelserne. 

Vi går tættere på to eksempler – Stigsborg i Aalborg, hvor et privat-offentligt partnerskab står for arealudviklingen af et område på ca. 50 Ha på solsiden af Limfjorden, og Flodbyen Randers, hvor der i januar blev underskrevet en aftale om et arealudviklingsselskab til en værdi på over en milliard kr. Det er to store arealudviklingsprojekter, der kommer til at sætte deres præg på fremtiden. Lær mere om, hvordan de er organiseret, hvordan rollerne fordeles samt hvor potentialerne og udfordringerne viser sig lige nu.
 
Oplægsholdere: 
•    Jes Møller, Selvstændig 
•    Katinka Hauxner, Byudviklingschef A. Enggaard A/S
•    Jens Lyngborg Heslop, Direktør, Udvikling, Miljø og Teknik. Randers Kommune

Ordstyrer: Ellen Højgaard Jensen, Direktør for Dansk Byplanlaboratorium

Viden- og debatsession i partnerskab med DK2020 og Sønderborg Kommune

Videnssession om planlægningens roller og redskaber

Inspiration om trygge byrum og kriminalpræventiv planlægning

Spørgetime om Plan22+ med parterne bag initiativet

Inspiration og debat. Af Arkitekt-foreningen og Sønderborg Kommune

Danish and German experiences in regional development (foregår på engelsk)

Paneldebat udviklet i partnerskab med Landsbyggefonden

Lær af praksis. Cases og erfaringsudveksling

Inspirations- og debatsession

 

Debat- og inspiration om store, forpligtende samarbejder i det åbne land