A: DK2020 - Partnerskaber om klima

A: DK2020 - Partnerskaber om klima

Overtegnet

Viden- og debatsession i partnerskab med DK2020 og Sønderborg Kommune

Danmark vil reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. Målet er ambitiøst, og vi kender langt fra alle virkemidlerne til at nå det. Vi ved til gengæld, at alle sektorer skal bidrage, og at kommunerne er vigtige aktører i omstillingen til et klimaneutralt samfund.

I DK2020 viser 95 danske kommuner klimalederskab ved at udarbejde og implementere klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalen. Planerne tager fat i både klimaforebyggelse og klimatilpasning og skal vise vejen til klimaneutralitet og klimarobusthed senest i 2050.

Vi har inviteret tre DK2020 pilotkommuner til at fortælle om deres klimaarbejde med særligt fokus på partnerskaber, udfordringer og muligheder – og hvad det stiller af krav til den fysiske planlægning. Formålet er at lægge op til debat om, hvordan kommunerne, forsyningsselskaberne, virksomhederne, landbruget, borgerne m.fl. bidrager mest effektivt til, at vi når i mål.

  • Inge Olsen, Chef for Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter, Sønderborg Kommune

  • Pia Nielsen, Byg- og Planchef, Køge Kommune
  • Martin Albertsen, Direktør, By, Land og Kultur, Assens Kommune

Ordstyrer: Anna Esbjørn, programchef, CONCITO
 

I 2019 blev 20 kommuner en del af DK2020 pilotprojektet igangsat af Realdania i samarbejde med C40 og CONCITO. I dag er 95 kommuner en del af DK2020, der er et partnerskab mellem Realdania, KL og de fem regioner med CONCITO som projektsekretariat og videnspartner sammen med C40 Cities.

 

Viden- og debatsession i partnerskab med DK2020 og Sønderborg Kommune

Videnssession om planlægningens roller og redskaber

Inspiration om trygge byrum og kriminalpræventiv planlægning

Spørgetime om Plan22+ med parterne bag initiativet

Inspiration og debat. Af Arkitekt-foreningen og Sønderborg Kommune

Danish and German experiences in regional development (foregår på engelsk)

Paneldebat udviklet i partnerskab med Landsbyggefonden

Lær af praksis. Cases og erfaringsudveksling

Inspirations- og debatsession

 

Debat- og inspiration om store, forpligtende samarbejder i det åbne land