G: Bystrategiske partnerskaber

Foto: Vejlby Vest

G: Bystrategiske partnerskaber

Overtegnet

Paneldebat udviklet i partnerskab med Landsbyggefonden

Hvis vi skal skabe reelt blandede byer og velfungerende boligområder, der sikrer gode livsmuligheder, så er det vigtigt, at kommuner, boligorganisationer og andre centrale aktører arbejder langt mere sammen på det strategiske niveau. Det gælder både i forbindelse med sociale og fysiske helhedsplaner og bytransformation. På denne session vil du blive præsenteret for landsbyggefondens bystrategiske initiativ samt ikke mindst et konkret samarbejde mellem Aarhus Kommune og Boligforeningen ALBOA. Gennem afprøvninger i praksis vil vi se på barrierer og potentialer i forhold til at arbejde helhedsorienteret og langsigtet med at bryde områdets isolation fra byen og samfundet omkring. Der tages udgangspunkt i en netop afholdt arkitektkonkurrence for et boligområde i Aarhus og vinderforslaget præsenteres. I den sammenhæng dykker vi også ned i, hvordan Landsbyggefonden, kommune, boligorganisation og en række samarbejdspartnere har undersøgt og initieret, at en helhedsplan bruges som løftestang til at samtænke udviklingstiltag og finansieringer samt understøtte, at der arbejdes med fælles strategiske mål. En proces, der kræver strategisk rammesætning og fælles ambitioner. 
 
•    Hvordan skaber vi blandede byer?
•    Hvordan samarbejder vi på et strategisk niveau?
•    Hvordan samtænker vi udviklingstiltag og finansieringer
 
Oplægsholdere:
Peter Hebroe, direktør, ALBOA
Anders Leth Nielsen, sektionsleder, Integration og Bydelsudvikling, Aarhus Kommune
Aviaja Sigsgaard, funktionsleder, Boligsociale indsatser, Landsbyggefonden
 
Ordstyrer: Olav Kirchhoff, funktionsleder, Kommunikation og Bystrategi, Landsbyggefonden 

Viden- og debatsession i partnerskab med DK2020 og Sønderborg Kommune

Videnssession om planlægningens roller og redskaber

Inspiration om trygge byrum og kriminalpræventiv planlægning

Spørgetime om Plan22+ med parterne bag initiativet

Inspiration og debat. Af Arkitekt-foreningen og Sønderborg Kommune

Danish and German experiences in regional development (foregår på engelsk)

Paneldebat udviklet i partnerskab med Landsbyggefonden

Lær af praksis. Cases og erfaringsudveksling

Inspirations- og debatsession

 

Debat- og inspiration om store, forpligtende samarbejder i det åbne land