I: Veje til bæredygtig mobilitet

Skiftezone til bedre bydel

I: Veje til bæredygtig mobilitet

Overtegnet

Inspirations- og debatsession

 

Mobilitet skal være bæredygtig – miljømæssigt, klimamæssigt og socialt – og bidrage til den grønne omstilling. Koncepter og værktøjer til at nå målet er veludviklede og kendte: f.eks. en by- og arealplanlægning, der understøtter bæredygtig mobilitet og bedre faciliteter til gang, cykling og kollektiv trafik. Foruden brug af virkemidler der begrænser biltrafikken, hvor der er brugbare alternativer. Fokus på knudepunkter og kombinationsrejser er andre muligheder.  Alligevel bliver bilparken større og biltrafikken stiger. Den kollektive trafik har tabt , ligesom vi cykler og går mindre end før. Det kan ses på klimaregnskabet, trængslen og i gadebilledet. Så hvordan får vi fagligheden i spil i forhold til mobilitet og byplanlægning samt inspireret beslutningstagerne til at tage de strategiske valg, der kan lokke danskerne til at ændre adfærd og vælge de bæredygtige transportformer?

Med sessionen får vi inspiration til at gribe mobilitetsdagsordenen lokalt og regionalt, så det bliver attraktivt at transportere sig bæredygtigt. Man må gerne have en bil, men det skal ikke være nødvendigt.

Oplægsholdere:
Simon Wind, specialkonsulent, Mobilitet, Aarhus Kommune
Gustav Friis, projektleder, Mobilitet, Aarhus Kommune
Lasse Repsholt, sektorchef, Dansk PersonTransport og formand for Kollektiv Trafik Forum

Moderator: Boris Brorman, arkitekt.

 

Viden- og debatsession i partnerskab med DK2020 og Sønderborg Kommune

Videnssession om planlægningens roller og redskaber

Inspiration om trygge byrum og kriminalpræventiv planlægning

Spørgetime om Plan22+ med parterne bag initiativet

Inspiration og debat. Af Arkitekt-foreningen og Sønderborg Kommune

Danish and German experiences in regional development (foregår på engelsk)

Paneldebat udviklet i partnerskab med Landsbyggefonden

Lær af praksis. Cases og erfaringsudveksling

Inspirations- og debatsession

 

Debat- og inspiration om store, forpligtende samarbejder i det åbne land