Et lille land

Et lille land

Leder fra Byplan Nyt 2, 2016 

Fortidens helte opdyrkede landet. I 1800-tallet foregik der en kæmpe forvandling af det danske landskab. Plantager blev anlagt, søer og fjorde blev inddæmmet og land blev lagt under plov. Der var en vældig aktivitet. Men ikke alle var lige begejstrede. HC Andersen, skrev i 1859: ”Skynd dig, kom! Om føje år heden som en kornmark står”. Der opstod landbrug overalt, og i 1950´erne var der 200.000 selvstændige landbrug. Det danske kulturlandskab var skabt. Det er stadig vores fælles reference og vi har i dag en miljø- og fødevareminister, der netop er blevet citeret for at sige, at for ham er en rapsmark også natur. Men markerne til de 7-10.000 industrielle heltidslandbrug vi har tilbage har ofte et ringe naturindhold.

"Alt kan ikke løses ved at bytte arealer.
Der skal også prioriteres

Sammenlægningen af de mange små brug har også betydet, at rigtig mange bedrifter har spredte jorde. Det giver en uhensigtsmæssig drift og meget transport. Derfor er der opstået en god ide. Nemlig jordfordeling. I Skive, i Jammerbugt og i Ringkøbing-Skjern forhandles der om at samle jorderne i større enheder. Landmændene får en mere rationel drift, sårbare naturtyper friholdes, kommunerne kan tilbyde udsigtsgrunde og der etableres nye rekreative stier. Men alt kan ikke løses ved at bytte arealer. Der skal også prioriteres. Vi vil mere, end vi har plads til – også selvom vi begynder at planlægge for spændende, multifunktionelle landskaber. Skal vi begrænse byvæksten? Skal vi have mere skov? Skal landbrugsarealet udvides i forbindelse med omlægning til økologisk drift? Skal der være plads til vindmøller og biogasanlæg? Og vil vandstandsstigningerne betyde, at vi får stadig mindre areal? Det er store og væsentlige spørgsmål. Teknologirådets 250 repræsentativt udvalgte borgere ønsker mere skov og sammenhængende naturområder. For mig er det også voldsomt interessant at ca. 90% ønsker mere styring. I mine ører betyder det, at der er behov for mere planlægning– men det er måske bare mig?

Ellen Højgaard Jensen

Direktør for Dansk Byplanlaboratorium