Byforvandling

Byforvandling

Leder fra Byplan Nyt 3, 2016

I år mødes vi til Byplanmødet under overskriften ”Byer under forvandling”. For sådan er det jo med byer – de er i konstant bevægelse, vokser eller skrumper – ændrer karakter, styrke og identitet. Vi taler om byer med stærke brands, byer med ambitioner - om byledelse, transformationsprocesser og resiliens. Men hvad gemmer sig bag de mange buzz-words? ”Menneskelige relationer og handlinger er byernes urkraft” – sådan lyder pointen i al sin enkelhed fra Ilmar Reepalu, som var borgmester i Malmø fra 1993 til 2013. Han har været en nøglefigur i Malmøs forvandling fra industriby til vidensby. Det er en stærk pointe, at byernes forvandlingsevne er knyttet sammen med, hvordan vi taler og handler sammen. Bevidste valg og opbygning af relationer og alliancer gør en forskel.

Det er ikke tilfældigt, at vi skal undersøge og debattere byernes forvandling i Malmø. Der er meget læring at hente her. Det er en historie om, at politisk ejerskab og lederskab gør en forskel – men også om, at det ikke kan stå alene.

"Sådan er det jo med byer – de er i konstant bevægelse, vokser eller skrumper – ændrer karakter, styrke og identitet

Tilbage i 1990´erne var Malmø ramt af høj arbejdsløshed og tilbagegang. Modgang og kriser har ofte været afsættet for strategier og resultater. I Malmø er der nu et stærkt fokus på at skabe lige vilkår, så alle borgere får del i byens positive udvikling. Byplanlægning og sociale indsatser tænkes sammen.

Borgmester Karin Stjernfeldt Jammeh understreger, at byens unge, globale befolkning udgør et stort potentiale. Med andre ord, så ved de godt i Malmø, at forvandlingen stadig er i gang – og de fortsætter med at handle, sammen. I interviewet med Charles Landry i dette Byplan Nyt får vi at vide, at byer kan udfolde sig, når der skabes ja-følelse, og hvis man ikke bliver doven, selvom man er smuk! Malmø er fortsat en by med ambitioner. Jeg glæder mig til at blive klogere på deres erfaringer.

Maj Green

Formand for Dansk Byplanlaboratorium