Politisk lederskab – hvorfor nu det?

Politisk lederskab – hvorfor nu det?

Leder i Byplan Nyt 3, 2018

Byplanlægning er også politik. Sådan lyder vores omskrivning af det gamle ordsprog, der siger, at krige er for vigtige til at overlade til generalerne. Byernes udvikling er efter vores opfattelse ligeledes for vigtigt et anliggende, til at det kan overlades til byplanlæggerne alene.

…vil vi gerne i al beskedenhed genoptage denne diskussion om politik og planlægning i en ny og moderne version og se på, hvad der i praksis kan komme ud af at koble politik og faglighed på forskellige måder

At analysere samspillet mellem plan og politik er ikke nogen ny opfindelse. En af vore store danske byplanlæggere Arne Gaardmand (1926-2008), som de ældste af os stadig husker, skrev faktisk en bog i 1980, der havde titlen ”Plan og politik”. Gaardmand var på det tidspunkt kontorchef i Miljøministeriet, men tog en slags orlov på Danmarks Tekniske Højskole, hvor han opsamlede sine erfaringer fra et langt liv tæt på fagfolk, kommunalpolitikere og ministre. Han beskæftigede sig i bogen bl.a. med følgende spørgsmål: Hvilken rolle kan fysisk planlægning spille? Hvad er dens begrænsninger? Og hvilke muligheder har den for at være med i afklaringen af nye samfundsmål? Er fysisk planlægning blot en raffineret form for afvæbning af kritik og borgerinitiativer? Eller kan den åbne nye perspektiver for politisk handling?” Politisk lederskab – hvorfor nu det? Præcis de samme spørgsmål kunne man stille i dag, og bogen tåler faktisk at blive læst igen næsten 40 år efter, selv om mange af eksemplerne selvfølgelig er lidt gamle, og både politik og planlægning har ændret sig meget siden da.

I Dansk Byplanlaboratorium vil vi gerne i al beskedenhed genoptage denne diskussion om politik og planlægning i en ny og moderne version og se på, hvad der i praksis kan komme ud af at koble politik og faglighed på forskellige måder. Politisk lederskab er derfor årets overskrift på Byplanmødet, som finder sted 4.-5. oktober i Hjørring. Vi håber med årets byplanmøde at komme tættere på at kunne besvare følgende spørgsmål:

  • Hvordan får man de vigtige spørgsmål om byudvikling bragt ind i byrådssalene på en frugtbar måde? 
  • Hvordan kan man i den enkelte kommune udvikle samspillet mellem politikere og embedsmænd omkring planspørgsmål?
  • Hvordan kan borgmestre og udvalgsformænd skabe givtige relationer til kommunens øvrige aktører, private såvel som offentlige?
  • Hvordan ruster politikerne sig bedst til denne opgave?

Kort sagt er årets tema et udspil til at drøfte, hvordan man i kommunerne bedst muligt kombinerer det politiske og det faglige i byudviklingen, så der samlet set kommer gode løsninger ud af det for borgere, erhvervsliv og andre interessenter. Vi glæder os til at se på Hjørring med disse briller, fordi vi ved, at man netop her er meget optaget af sådanne spørgsmål. Og vi glæder os til at møde alle jer fra andre kommuner og helt andre steder, som har andre erfaringer at byde ind med.

Jes Møller
Formand for Dansk Byplanlaboratorium