Kommer der en god løsning i morgen?

Kommer der en god løsning i morgen?

Leder, Byplan Nyt 4, 2019

Transport og mobilitet kan som få andre politiske temaer dele vandene. Vi ser det bl.a. i Norge i øjeblikket, hvor protester over forslag om bompenge har banet vejen for nye lokallister i de norske kommunalbestyrelser. I Danmark skræmmer sporene fra forslaget om en betalingsring i 2011 stadig, og gør det næsten umuligt at ændre noget i bilernes frie bevægelighed. Der er næsten berøringsangst, når det handler om at pille ved borgernes transportvaner. Angsten bliver omsat til mere af det samme - flere biler og mere asfalt. Fokus er så godt nok på, at vi skal have flere elbiler – for bæredygtighedens skyld. Men ingen betvivler, at vi skal have flere af dem og uanset drivmidlet, så koster bilerne på bæredygtigheden. Og så diskuterer vi ellers elløbehjul, über-taxier og bilafgifter som afgrænsede dele af en samlet mobilitet. I stedet for at drøfte, hvordan vi tilvejebringer effektiv og attraktiv transport for virksomheder og pendlere. Og for os alle sammen i fritiden.

Der er brug for en tværgående planlægning, der kan styrke sammenhængen mellem byudvikling og infrastruktur og lægge spor ud for bæredygtig mobilitet for de kommende årtier.

Her i bladet kan du bl.a. læse, at erhvervsorganisationerne efterspørger et mere nuanceret syn på transport og mobilitet. Trængslen og det medfølgende spild af tid og ressourcer har nået nye højder, og derfor er en bæredygtig udbygning af infrastrukturen, der kan styrke samspillet mellem de forskellige transportformer, på ønskesedlen.

Det forudsætter planlægning og tværkommunal koordinering, lyder en del af budskabet også. Region Hovedstaden sætter i deres indlæg i bladet fokus på, hvordan man kan styrke og udvikle trafikknudepunkterne med såkaldt Transitorienteret Byudviking. Andre artikler peger på, hvordan vi får flere til at gå og cykle.

Ovenstående lille analyse af den politiske situation understreger, at der er brug for en tværgående planlægning, der kan styrke sammenhængen mellem byudvikling og infrastruktur og lægge spor ud for bæredygtig mobilitet for de kommende årtier. Det har vi alle brug for, så tiden ikke spildes. Og bilejerne har brug for investeringssikkerhed.

Tilbage står behovet for at få enderne til at mødes! Der er brug, at vi løfter blikket op over de kortsigtede økonomiske interesser og sætter fokus på, hvordan infrastruktur og mobilitet skal udvikles i de kommende årtier. Så vi ikke spilder tiden og kan give vores bidrag til at løfte verdensmålene. Borgere, kommuner, regioner og erhvervsorganisationer er klar! Så det er Folketinget og partierne i både rød og blå blok, der har bolden.

Michael Nørgaard
Projektleder,
Dansk Byplanlaboratorium