Ny boligpolitik og blandede byer – men hvordan?

Ny boligpolitik og blandede byer – men hvordan?

Leder, Byplan Nyt 3, 2019

Boligpolitikken er vigtig. Den sætter rammerne for, hvor og hvordan vi alle sammen kan skaffe et godt hjem til os selv og vores familie. Og ser man historisk på det, indgik boligforsyningen som en helt central brik i opbygningen af velfærdssamfundet tilbage i 50erne og 60erne.

Der blev bygget almene boligområder omkring de store byer, der blev bygget parcelhuse i nye udstykninger, og der blev reguleret på huslejer og skatteregler i hele boligmassen. Magasiner som Bo Bedre opstod for at visualisere vore boligdrømme, lige fra den naturskønne beliggenhed til indretningen af moderne spisekøkkener og alrum. Lidt senere i 70erne opstod et mere eksperimenterende boligbyggeri, både hvad angår selve byggeprocessen – som blev industrialiseret – og hvad angår boligtyperne. Tæt-lav byggerier og de første bofællesskaber pegede frem imod nye måder at organisere familielivet på. Og kommunerne fulgte op med friarealer, stisystemer og fællesanlæg til sport og kultur.

Desværre er situationen i disse år, at der sker en stigende segregering og polarisering internt i vore byer og mellem by og land og mellem forskellige egne af landet. Den samme bolig koster for tiden 10-20 gange så meget i Københavns mest attraktive bydele som i Vestjyllands mindre byer. Andelen af almene boliger varierer i Hovedstadsområdets kommuner mellem 4% i Gentofte og 64% i Ishøj.

Vi ser gerne, at boligpolitikken bliver bredere og kommer til at indeholde flere nye bud på boligtyper og – størrelser.

 

Der er mange årsager til den udvikling, men en del af forklaringen er, at omdrejningspunktet for boligpolitikken har været en mere markedsorienteret tilgang til selve boligforsyningen. Her i bladet kan du læse, at boligordførerne stort set alle er enige om, at vi skal have blandede byer og at udbuddet af boliger skal være varieret med tilbud i alle prisklasser. Der synes altså at være en høj grad af enighed om målet, men der er meget forskellige holdninger til, hvilke værktøjer, der skal til, og særligt hvilken rolle markedsmekanismen skal spille.

Vi hilser dannelsen af et selvstændigt boligministerium med en meget aktiv boligminister velkommen, og imødeser med stor interesse, hvordan udfordringerne med kapitalfonde og behovet for almene boliger håndteres.

Vi ser samtidig gerne, at boligpolitikken bliver bredere og også kommer til at indeholde flere nye bud på boligtyper og – størrelser, blandede ejerformer, byggefællesskaber og andre nye aktører på markedet. Og ikke mindst, hvordan boligbyggeriet kan blive mere bæredygtigt.

Vi er enige med Kaare Dybvad Bek i, at der er et stort og akut behov for flere billige boliger i de store byer, men boligpolitikken skal også gerne løfte kvaliteten i vore byområder, og kommunerne skal have de rigtige redskaber til at skabe de blandede byer og understøtte en bredspektreret boligpolitik.

Jes Møller
Formand for Dansk Byplanlaboratorium