Hvor bor du egentlig henne?

Hvor bor du egentlig henne?

Leder i Byplan Nyt 4, 2018

Spørgsmålet faldt forleden, da jeg var til en større fødselsdagsfest. Det er ofte et af de allerførste spørgsmål, der melder sig, når man får en ny bord herre. Og så går snakken lystigt. For det siger ikke så lidt om hvem man er, hvem man gerne vil være og hvordan ens hverdagsliv ser ud. Danskerne elsker at tale om deres boliger og lokal områder – og vi er blandt de nationer, der bruger flest penge på at bo.

... der er mange kommuner, der ønsker at udarbejde en ny boligpolitik. De kan se behovet for at sætte en retning for kvaliteten, fordelingen og beliggenheden af boligmassen – og dermed for befolkningen i byerne og på landet.

Samtidig er der en række udfordringer, som er mere alvorlige. Der står tomme boliger i yderområderne og i de største byer er boligerne efterhånden ubetalelige for middelindkomstgrupperne. Det er oplagt, at der er behov for planlægning. Men hvem tager beslutningerne om fremtidens boligpolitik? Hvilken rolle spiller staten, kommunerne og markedet? I en situation med store forskydninger på boligmarkedet og gang i nybyggeriet er det min fornemmelse, at der er mange kommuner, der ønsker at udarbejde en ny boligpolitik. De kan se behovet for at sætte en retning for kvaliteten, fordelingen og beliggenheden af boligmassen – og dermed for befolkningen i byerne og på landet.

I Byplanlaboratoriet ser vi et stort og udækket behov for at samtænke planlægning og boligpolitik. Derfor er dette vores årstema i 2019. Og der er nok af spørgsmål at tage fat på.

Hvad skal der ske med landsbyer, der mister indbyggere? Hvad skal der ske med de udsatte boligområder? Hvor tæt skal vi bo? Hvordan skaber vi mangfoldige bysamfund? Hvor mange ungdomsboliger er der behov for? Skal vi bygge midlertidige boliger? Skal vi bygge ud i vandet? Kan vi bygge mere bæredygtigt? Hvordan omdanner vi tidligere industriområder? Skal vi have en arkitekturpolitik? Skal vi bygge boliger, hvor vinduerne ikke kan åbnes? Bliver sommerhusområderne omdannet til helårsbebyggelse? Hvem skal bo i fremtidens Hovedstadsområde? Og hvordan ser hverdagslivet ud i Den Østjyske Millionby?

Alt sammen spørgsmål vi vil rejse i løbet af 2019 – naturligvis også på Byplanmødet, der afholdes i Køge. Boligpolitikken er en væsentlig brik i arbejdet mod bæredygtighed og står centralt i FN ́s 17 verdensmål. Derfor tror jeg på at emnet kan blive en væsentlig del af den kommende valgkamp. I Byplanlaboratoriet ser vi frem til et nyt år med debat om boligdrømme, planlægning og realisering af fremtidens by. Og du er inviteret med. I øvrigt bor jeg i en villalejlighed på Amager

Ellen Højgaard Jensen,

Direktør for Dansk Byplanlaboratorium