210 borgmestre kan ikke tage fejl!

210 borgmestre kan ikke tage fejl!

Leder, Byplan Nyt 2, Juni 2019

Under valgkampen stod mange folketingspolitikere i kø for at fortælle, hvor grønne og klimabevidste de var. Det er der mange gode grunde til. Hvis vi ikke ændrer vores traditionelle planlægning, så stiger temperaturen yderligere, oversvømmelserne bliver hyppigere og ressourcerne slipper op. Det er ganske rigtigt, når aktivisterne med unge Gretha Thunberg i spidsen gør os andre opmærksomme på, at der ikke er en Planet B.

Der er mange europæiske storbyer, der arbejder aktivt med klimapolitik. Problemet er, at de savner opbakning fra EU og nationalstaterne.

Borgmestrene i de store byer er langt foran. I starten af maj skrev 210 europæiske borgmestre f.eks. et åbent brev til EU's stats- og regeringsledere. De kaldte den europæiske klimapolitik utilstrækkelig. Initiativet blev taget af storbynetværket C40, der mødes i København til efteråret. Hold øje med dem. Der er mange europæiske storbyer, der arbejder aktivt med klimapolitik. Problemet er, at de savner opbakning fra EU og nationalstaterne.

Spørgsmålet er, hvordan vi holder den nationale gejst oppe efter valget. Den næste landsplanredegørelse vil være et rigtig godt sted at sætte scenen. Her kan regeringen melde ud, hvilke konkrete fysiske initiativer, der vil blive sat i værk – og ikke mindst hvor. Samtidig bør planlægning på et forpligtende tværkommunalt eller regionalt niveau genopfindes.

Når det f.eks. gælder verdensmål 15, der handler om livet på land og en opbremsning af tabet af biodiversitet, så klarer Danmark sig rigtig dårligt. Her kan man gøre en stor forskel, hvis man planlægger aktivt for store sammenhængende naturområder på tværs af kommunegrænserne. Det er en større planlægningsøvelse, men den er ikke umulig.

I forbindelse med klimatilpasning er det også oplagt at samarbejde på vandoplandsniveau. I magasinet her kan du f.eks. læse om udvalgsformand Bo Vesth fra Egedal, der efterlyser en ny vandløbslov og flere redskaber, der kan understøtte forpligtende tværkommunale samarbejder. For det vand, der falder i en højtliggende kommune, kan skabe store problemer et helt andet sted.

Her er nævnt et par konkrete nedslagspunkter, men listen er lang. Når hverdagen indfinder sig på Christiansborg, så skal vi holde politikerne fast på, at klima og verdensmål bliver flyttet fra valgtaler og forord til bindende fysisk planlægning. Varm luft har vi nok af.

 

Ellen Højgaard Jensen,

direktør for Dansk Byplanlaboratorium