Blå kommuneplaner i sigte

Blå kommuneplaner i sigte

Leder fra Byplan Nyt 1, 2017

Resultatet af kommunalvalget betyder, at vi får en overvægt af røde borgmestre. Alligevel vil jeg påstå, at vi kan se frem til udelukkende blå kommuneplaner i den næste valgperiode. Her tænker jeg på kommuneplaner, der beskæftiger sig med hyppige storme, oversvømmelser og vandstandsstigninger langs den danske kyst.

Vand kender ikke kommunegrænserne, og derfor kan kommunerne ikke løse opgaven alene.

Årsagen er, at planloven er ved at blive ændret, så kommunerne skal planlægge for kystbeskyttelse og afværgeforanstaltninger. De skal koordinere og samarbejde med deres nabokommuner, og de får hjælp af kystdirektoratet og ministeriets rejsehold. Det tegner alt sammen godt. Samtidigt ændres Blå kommuneplaner i sigte kystbeskyttelsesloven, så den enkelte grundejer får større metodefrihed. Det trækker i en lidt anden retning. Derfor er det vigtigt, at staten melder ud. Hvor høj vandstand skal der sikres mod? Og hvordan bevarer vi sammenhængende landskaber langs de danske kyster? Det er spørgsmål, der skal svares på, før kommunerne for alvor kan komme i gang.
Vand kender ikke kommunegrænserne, og derfor kan kommunerne ikke løse opgaven alene.

Som du også kan læse i dette nummer af Byplan Nyt, så står vi midt i en debat om Fingerplanens fremtid, og i københavnsområdet er netop rigtig store værdier bundet i bygninger langs vandkanten. Vandstandsstigningerne påvirker alle de beslutninger, der skal tages for den fremtidige udvikling.

I Byplanlaboratoriet vil vi arbejde for, at kysterne bliver et af de centrale tværgående emner for næste års revision af Fingerplanen. Vand kender som sagt ikke til kommunegrænser. Derfor er en regional plan en gave.

Ellen Højgaard Jensen,
Direktør for Dansk Byplanlaboratorium