Den nødvendige prioritering

Den nødvendige prioritering

Leder i Byplan Nyt 2, 2018

I maj måned nedsatte regeringen et Hovedstadsudvalg med deltagelse af hele 6 ministerier. Det er en rigtig god ide, som jeg kun kan støtte. Der er behov for at se tværgående på boligudvikling, infrastruktur, erhvervsudvikling og de grønne områder i regionen. Den planlagte revision af Fingerplanen passer som fod i hose til det arbejde.

I Byplanlaboratoriet er vi glade for, at der sker noget og vi vil meget gerne drøfte den fremtidige bystruktur. Hvor skal fremtidens knudepunkter være og hvordan sikrer vi bæredygtighed på lang sigt? Det et væsentlige spørgsmål og det er vores overbevisning, at vi kan få et rigtig godt resultat, hvis vi inviterer til bred debat om fremtidens hovedstad.

... det er vores overbevisning, at vi kan få et rigtig godt resultat, hvis vi inviterer til bred debat om fremtidens hovedstad.

Samme dag som udvalget blev lanceret kom kritikken. Det er en værre slingrekurs, blev der sagt. Først handler det udelukkende om yderområderne og så skal Hovedstadsområdet pludselig have opmærksomhed. Regeringens erklærede mål har siden valget været at skabe ”Et Danmark i bedre balance”. Men hvad betyder det egentlig?

Det er rigtigt, at der har været en vifte af enkeltstående initiativer så som nedsættelse af landsbyudvalget og hovedstadsudvalget og at vi savner det store billede i form af et samlet Danmarkskort eller i det mindste regionale udviklingsplaner. Det kunne forbedre kommunernes beslutningsgrundlag, når de f.eks. skal til at vurdere levedygtighed for deres landsbyer.

Jeg savner også et kvalificeret bud på fremtidens geografi, når politikerne begynder taler om en Kattegatbro, der skal forbinde de to største byområder i landet. Hvor vil det f.eks. efterlade Fyn ? Det er store investeringer, der er på spil og målene om bæredygtighed og energineutralitet peger i en anden retning. Hvordan hænger det hele mon sammen? Det kunne en landsplanredegørelse være med til at afdække.

I Grønland har man i 2016 udgivet en landsplanredegørelse med overskriften: Den nødvendige prioritering. Det er der også behov for i Danmark. Vi er et ganske lille land. Det burde være muligt at få det til at hænge sammen – både fysisk og mentalt. Da kommunalreformen blev gennemført i 2007 var meldingen, at amterne skulle nedlægges og at der skulle opstå stærkere kommuner og en stærkere stat på planområdet. Vi savner stadig at se det sidste.

Ellen Højgaard Jensen, Direktør
for Dansk Byplanlaboratorium