12: Sønderborg – byen og havnen

Foto: Sønderborg by og havn

12: Sønderborg – byen og havnen

Byvandring i samarbejde med Sønderborg Kommune

Sønderborg havnefront har undergået en udvikling fra industrihavn til moderne bydel. På turen fokuserer vi på, hvordan man skaber samspil mellem midtbyen og havnen, når der ikke er en direkte forbindelse. 

På havnen vil vi tage bestik af den transformation, området har gennemgået, siden Frank Gehrys masterplan lagde rammerne for udviklingen af havnen. I midtbyen vil fokus være på detailhandel og de forskellige tiltag, der gøres for at forhindre butiksdød og skabe ny udvikling.

På udflugten oplever vi:

  • En udsigt i verdensklasse, når vi ser hele kommunen fra Point of View på Hotel Alsiks 16. etage. 
  • Vi hører om det offentligt-private partnerskab Sønderborg Havneselskab, der over en årrække har stået for at udvikle Sønderborg Havn. Vi oplever byens nye multikulturhus, de nye kollegieboliger samt kasernebygningens mange, nye spændende funktioner. 
  • Havnefronten, udviklingen af universitetet og transformationen af fiskerihavnen. Fra de historiske omgivelser på Sønderborg Slot zoomer vi ind på havnens nye funktioner. Vi ser nærmere på områdets bosætnings- og turismepotentiale og drøfter, hvordan man får midtbyen og havnen til at hænge bedre sammen. 
  • Sønderborg bymidte, hvor vi diskuterer butiksdød og udvikling af midtbyen. Vi stiller skarpt på byens mange funktioner og de overvejelser, der må gøres, når man skal finde balancen mellem at fastholde stemningen, pulsen og aktiviteterne i midtbyen, samtidig med at der skabes aflastningsområder i periferien. 
     

Denne udflugt slutter i Sønderborg, hvorfra der vil være busser til Sønderborg Station og Sønderborg Lufthavn.