14: Grønne løsninger, verdensmål og strategiske partnerskaber

14: Grønne løsninger, verdensmål og strategiske partnerskaber

Cykeltur tilrettelagt i partnerskab mellem Sønderborg Kommune og ProjectZero

ProjectZero er Sønderborg Kommunes vision om at reducere områdets CO2-udledning til 0 i 2029 – og samtidig skabe nye kompetencer og grønne jobs. Vi besøger ProjectZero på Alsion, der i sin tid blev bygget som uddannelsessted, fordi det lokale erhvervsliv manglede kvalificeret arbejdskraft. Der oprettes stadig nye uddannelser, hvilket gør, at lokale virksomheder som Danfoss og Linak nu kan hente deres kommende medarbejdere lokalt. Sønderborg Kommunes nye store satsning på den ”grønne agenda” er Center for Verdensmål, som er under opbygning. Her er der fokus på, hvordan verdensmålene i lokal kontekst bliver omsat til praktiske aktiviteter.

På udflugten oplever vi:

  • Et besøg hos ProjectZero, hvor vi drøfter, hvorvidt borgere og virksomheder tager ejerskab over projektets CO2-besparende tiltag og diskuterer, om guleroden er stor nok til at få folk med.
  • Alsion og Syddansk Universitet, hvor der forskes i lige så høj grad, som der uddannes. Det betyder, at der udvikles teknologier og løsninger, som kan løse fremtidens opgaver.
  • Kær Vestermark, hvor Center for Verdensmål er under etablering. Vi hører om overvejelserne bag centeret og ambitionerne om at renovere eksisterende gamle landbrugsbygninger for at kunne fremvise grønne løsninger i fuld skala. Der bliver desuden mulighed for en gåtur i det fredede naturområde.

Udflugten foregår som en cykeltur på lejede cykler (ikke elcykler) igennem byen og på landevej med cykelsti. Cykeldistancen hele dagen er i alt cirka 10 km. og foregår i et tempo, hvor alle kan være med. Der bliver ikke stillet cykelhjelme til rådighed, så medbring gerne selv en cykelhjelm.

Denne udflugt slutter i Sønderborg, hvorfra der vil være busser til Sønderborg Station og Sønderborg Lufthavn.