8: Havneomdannelse & bytransformation

8: Havneomdannelse & bytransformation

Bustur med byvandring tilrettelagt i samarbejde med Flensburg Stadt

Flensburgs gamle havneområder er vigtige strategiske udviklingsområder. Byen oplever en kraftig befolkningstilvækst og har et mål om at opfylde behovet for nye boliger ved hjælp af omdannelse af allerede bebyggede områder. Desuden er det Stadt Flensburgs vision at styre væksten samtidig med at skabe nye kvaliteter for indbyggerne. Med udgangspunkt i to vidt forskellige havneområder drøfter vi på denne udflugt nye former for borgerinddragelse, arkitektkonkurrencer, ejerskab og mobilitet. 

På udflugten oplever vi:

  • Den tidligere flådestation Sonwik, der siden 2002 er omdannet til en eksklusiv bydel. Vi oplever fredede kasernebygninger, der er moderniserede til bolig og erhverv samt nye landmarks langs Flensburgs vandkant. Vi besøger også lystbådehavnen med 20 ”vandhuse”.
  • Den tidligere erhvervshavn Hafen-Ost, et område på 64 ha som ligger tæt på indre by, der skal omdannes til et nyt bolig- og erhvervskvarter. Besøget fokuserer på områdets potentialer og processer. Vi besøger kommunens projektkontor i området, de karakterfyldte fredede silobygninger samt et maritimt museum, der er et af de første realiserede projekter. Aktuelt forberedes omdannelsesprocessen og Stadt Flensburg tænker denne udvikling i nye baner. Fx afprøves borgerinddragelsesmetoder som ’Hafensafari’ og der arbejdes med nye principper for byudvikling (sufficiency oriented urban development), hvilket undersøges i samarbejde med universitetet i Flensborg.  

Denne udflugt slutter i Flensburg, hvorfra der vil være busser til Rødekro Station, Skansen (parkering) og Sønderborg Lufthavn.