1: Fremtidens Aabenraa – partnerskaber i byudvikling

1: Fremtidens Aabenraa – partnerskaber i byudvikling

Overtegnet

Byvandring tilrettelagt i samarbejde med Aabenraa Kommune.

Udflugten går til Aabenraa by, som i 2019 blev nomineret til Byplanprisen for udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa. Det strategiske mål er, at Aabenraa i 2035 skal være en moderne og levende købstad.  Målet ligger fast, og Aabenraa Kommunes anvender mange og fleksible metoder til at nå i mål: Den historiske bymidte revitaliseres bl.a. igennem områdefornyelser og forskellige udviklingsprojekter. Der er generelt et stort fokus på involvering i udviklingen af bymidten, hvilket blandt andet har resulteret i etableringen af en byledelse, bydelsambassadører og et bydelssamarbejde med udgangspunkt i BID-modellen. 

På udflugten møder vi nogle af de centrale aktører og stiller skarpt på, hvordan Aabenraa Kommune forholder sig til butiksdød og fortsat arbejder med at udvikle bymidten. Vi skal blandt andet se: 

  • Den sydlige del af bymidten fra Slotsgade med de velbevarede historiske bygninger til det renoverede Søndertorv. Undervejs hører vi om samarbejdet med blandt andet museet og den byhistoriske forening om sikringen af bevaringsværdige bygninger og miljøer. Vi går ad de små gader og ser renoveringen af Fiskergade og Skibbrogade, hvor omlægningen af vejarealet og fortovet til en samlet flade har skabt bedre trafikale forhold og sammenhæng i bymiljøet. Vi gør et stop ved Storetorv, som med ny belægning og få elementer danner ramme for multifunktionelt brug i dagligdagen og ved events. 
  • Den nordlige del af bymidten, hvor vi ser på igangværende projekter og hører om processen med dels at byudvikle med fysiske greb og dels ændringen af den mentale opfattelse gennem samarbejde med områdets erhvervsdrivende og borgerinddragelse. Vi gør stop og oplever de forskellige fysiske tiltag, der er blandt andet rummer facaderenoveringer, gademøbler, forskønnelse af passager og bagsider, kunstprojekter og midlertidige byrum.

Denne udflugt slutter i Aabenraa, hvorfra der vil være busser til Rødekro Station, Skansen (parkering) og Sønderborg Lufthavn.