4: Mulighedernes land

4: Mulighedernes land

Bustur med byvandring tilrettelagt med Aabenraa Kommune

”I samarbejde med borgerne sætter vi fokus på udvikling af såvel små, som større bysamfund og landdistrikter, så muligheden for at leve det gode hverdagsliv og bo i attraktive lokalsamfund styrkes.” (Handleplan for lokalsamfund i Aabenraa Kommune).  Aabenraa Kommune har fokus på for at bringe forskellige værktøjer i spil for at styrke lokalsamfundene sammen med de lokale kræfter. På turen vil deltagerne få et indblik i, hvordan kommunen bringer udviklingsperspektiver og områdefornyelser i spil i lokalsamfundene. Derudover fortæller både borgere og kommunale medarbejdere om, hvordan de hver især oplever muligheder og udfordringer ved samarbejdet, processerne og de benyttede projektformater, herunder særligt områdefornyelse. Besøg og oplæg vil danne afsæt for en mere generel refleksion og drøftelse af incitament, muligheder og udfordringer i kommunernes arbejde og samarbejde med lokale beboere om en positiv udvikling af vores landsbyer og lokalsamfund.     

På udflugten oplever vi:

  • Damms Gaard i Felsted, hvor en tidligere smedje for få år siden blev omdannet til et moderne medborgerhus og bibliotek. Her fortæller kommunens planlæggere om historien bag Damms Gaard, som en del af områdefornyelsen og resultatet af borgernes initiativ og store ønske om at skabe et fælles samlingssted i byen og samtidig bevare et vigtigt stykke kulturarv.
  • Bolderslev, hvor vi vil høre om processer og se resultater af lokal og kommunal projektudvikling med det lange lys på. Helt tilbage fra 2010 har der fra lokalrådets side bevidst været arbejdet med udviklingen af Bolderslev. De konkrete projekter, som blev indviet i april 2022, har haft fokus på styrkelse af Bolderslevs eksisterende centre og en stærkere kobling mellem dem. Vi vil starte ved den nye Fritidsplads ved fritidscenteret og forsamlingshuset, herefter vil vi gå via Sløjfen, der er en ny og tryg forbindelse mellem Skolen og Fritidscenteret. Vi slutter af ved den fælles grønning nær Bolderslev skole. De lokale fortæller sammen med kommunens planlægger om de udfordringer, de har oplevet i projekterne, og hvordan ”værktøjet” områdefornyelse har understøttet samarbejde, relationer og koordinering med mange forskellige aktører.  

Denne udflugt slutter i Aabenraa, hvorfra der vil være busser til Rødekro Station, Skansen (parkering) og Sønderborg Lufthavn.